Poranny

Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 została przyjęta. O tym ważnym dokumencie, ale tez o polityce wodnej i środkach finansowych dla spółek wodnych z terenu województwa w rozmowie z Gościem.  

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.