PROGRAM REHABILITACJI PO PRZEBYCIU COVID-19 SZANSĄ NA POWRÓT DO ZDROWIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Już od ponad dwóch lat mierzymy się z COVID-19. Choroba wywoływana jest przez SARS-CoV-2, czyli wirus należący do rodziny koronawirusów. Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Początek światowej pandemii, czyli 2020 rok, był czasem obaw przed nieznaną chorobą, ale i lęku o własne zdrowie i zdrowie bliskich osób. Obecnie koronawirus pozostawia po sobie nie tylko złe wspomnienia, ale także powikłania u tzw. ozdrowieńców. Część osób, które przeszły COVID-19 skarży się na niepokojące powikłania, takie jak: duszności, kaszel, zaburzenia snu, drażliwość, problemy z pamięcią, silne bóle i zawroty głowy, zaburzenia lub utrata węchu i smaku. To właśnie z myślą o nich powstał program „Łódzkie Centrum Postcovidowe”.

Stan zdrowia około jednej trzeciej osób, które przeszły chorobę COVID-19 często uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej. Efekt? Gorsza sytuacja na rynku pracy lub nawet utrata zatrudnienia. Aby temu zapobiec, uruchomiony został bezpłatny program rehabilitacyjny dla mieszkańców województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu w kwocie 16 306 977,50 zł została sfinansowana ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rehabilitacja po COVID-19

Poza problemami fizycznymi, u ozdrowieńców pojawiają się również niepokojące objawy psychiczne. Pacjenci narzekają głównie na zaburzenia lękowe i depresyjne. Stąd pomysł kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego. Jego głównym celem jest poprawa stanu zdrowia u 90% osób biorących udział w projekcie. Program obejmuje wizyty u lekarza: internisty, kardiologa, neurologa, pulmonologa, rehabilitanta i psychologa. Dodatkowo osoby, które zgłoszą się do projektu przejdą badania takie jak: RTG klatki piersiowej, EKG, gazometria. Przeprowadzony zostanie również u nich test wysiłkowy.

Regionalny program rehabilitacji „Łódzkie Centrum Postcovidowe” prowadzony jest w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12. Udział w programie postcovidowej rehabilitacji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9.00 do 15.00 oraz mailowo:

– WOMP CP-L w Łodzi: tel. 42 27 21 914 lub 505 511 566, e-mail: lcp@wompcpl.eu.

– PABIAN-MED w Pabianicach: tel. 42 22 55 455 lub 500-080-610, e-mail: pabianmed@pabianmed.pl.

Dbajmy o siebie

Pandemia koronawirusa nie skończy się szybko. Zdaniem naukowców nie uzyskaliśmy jeszcze zbiorowej odporności. Istniejące szczepionki przeciwko COVID-19 pozwalają na zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby. Mieszkańcy województwa łódzkiego mogą skorzystać z wielu punktów bezpłatnych szczepień. W każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) są co najmniej dwa duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych.

Na powrót do pracy wpływa również odpowiednia profilaktyka oraz wczesne wykrycie różnych chorób. W zależności od wieku pacjenta i rodzaju zaburzeń istnieją wskazania do przeprowadzania określonych badań profilaktycznych. Na terenie całego województwa łódzkiego można wykonać bezpłatne badania, zabiegi oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową. Są to programy wczesnego wykrywania nowotworów, profilaktyka otyłości, rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja w zaburzeniach nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, dla pacjentów onkologicznych, ale również program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy. Warto wziąć w nich udział. Szczegóły można znaleźć na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
rpo@aplanmedia.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.