Kultura, historia i tradycja w Łódzkiem

Muzea zajmują w polskiej tradycji znaczące miejsce. Gromadzą i przechowują materialne świadectwa historii i kultury oraz dorobek artystyczny naszych przodków. Ekspozycje muzealne stanowią świadectwo minionych wieków. Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków unijnych wykonuje się nie tylko prace konserwatorskie w zabytkowych budynkach muzealnych i rekonstruuje wiekowe wnętrza, ale przede wszystkim chroni dziedzictwo kulturowe. Są to nie tylko tradycyjne muzea, to również dworki i obiekty sakralne, gdzie znajdują się unikalne eksponaty i dzieła sztuki. Wakacje to znakomity czas, by zwiedzić te wyjątkowe miejsca, zajrzeć do tajemniczych sal i poczuć powiew historii.

Nowoczesna odsłona muzeów

Źródłem naszej wiedzy historycznej są przede wszystkim książki czy Internet. Warto jednak na własne oczy zobaczyć cenne pamiątki z dawnych lat. Tym bardziej, że muzea są coraz bardziej przyjazne dla odwiedzających, także tych najmłodszych. Czasy kiedy w czterech ścianach stały tylko zakurzone eksponaty już minęły. Teraz powstają nowoczesne wystawy, często interaktywne oraz organizowane są warsztaty tematyczne. Pomoc w tym zakresie zaoferowały Fundusze Europejskie, a dzięki dotacjom unijnym wiele obiektów odzyskało utracony blask i służy teraz zwiedzającym w całkiem nowym wymiarze.

Od tkactwa do metropolii

W województwie łódzkim duża część inwestycji związanych z ochroną zabytków archeologicznych, rozwojem instytucji muzealnych, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury finansowana jest z dotacji unijnych. Są to również muzea, które opowiadają historię miasta i regionu. Już w XIX wieku Łódź stała się ośrodkiem przemysłowym wyspecjalizowanym w tkactwie i sukiennictwie, słynęła z fabryk eksportujących materiały na cały niemal świat. Narzędzia i maszyny włókiennicze, bogate kolekcje artystycznej tkaniny zabytkowej, tkactwo ludowe XIX i XX w., dokumenty i pamiątki związane z historią przemysłu włókienniczego – wszystko to można zobaczyć w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dzięki projektowi inwestycyjnemu współfinansowanemu ze środków unijnych budynek Białej Fabryki odzyskał dawną świetność. Zmodernizowane przestrzenie zostały przystosowane do spełniania nowoczesnych standardów ekspozycyjnych oraz multimedialnych i interaktywnych funkcji kulturalno-edukacyjnych. Z Funduszy Europejskich skorzystało też Muzeum Miasta Łodzi mieszczące się w Pałacu Poznańskich. Tam odwiedzający mogą zapoznać się z przemysłowym dziedzictwem miasta, jego wielokulturową tożsamością, architekturą, sztuką, ale też kulturą popularną i zwyczajami życia codziennego. Naprawiono tynki, wyremontowano balkony, gzymsy i detale architektoniczne. Powstała nowa przestrzeń wystawiennicza, zakupiono też nowoczesny sprzęt multimedialny, służący ekspozycji treści dla zwiedzających.

Warto zobaczyć w Łódzkiem

Województwo łódzkie zachwyca swoim dziedzictwem historycznym. Faktem jest, że bez dofinansowań unijnych remonty oraz modernizacje zabytkowych budynków byłyby utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. I tak było tym razem. W powiecie bełchatowskim kompleksowo odrestaurowano zabytkowy budynek Muzeum Regionalnego, w którym można zobaczyć najstarszy eksponat znajdujący się w placówce – fragment ciosu mamuta. Odkryto go podczas prac na terenie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. W powiecie łowickim ze środków unijnych dofinansowano rewitalizację dawnej Kolegiaty Prymasowskiej, która od XV wieku jest miejscem spoczynku 12 prymasów i arcybiskupów gnieźnieńskich. Ciekawostką jest, że bazylika nie jest całkowicie zamykana, niemal zawsze jedno wejście boczne jest otwarte dla pielgrzymów. W powiecie opoczyńskim ze środków unijnych dofinansowano rewitalizację budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie. Część eksponatów pochodzi od mieszkańców powiatu, do których zwrócono się z apelem o przekazywanie przedmiotów i dokumentów związanych z dziejami i kulturą regionu. Jedną z najchętniej zwiedzanych wystaw jest rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej. W tradycyjnym wnętrzu izby mieszkalnej znajdowała się kuchnia z piecem chlebowym i kącik o charakterze gospodarczym. Obok można zobaczyć sprzęty służące do pracy, takie jak warsztat tkacki. W części chałupy, która służyła do odpoczynku znajduje się łóżko nakryte tradycyjnie dywanem oraz poduchami z pięknie haftowanymi poszewkami. Dzięki inwestycji możliwe było też rozszerzenie oferty kulturalnej muzeum, w tym powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego oraz wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych. Wiele zabytkowych obiektów muzealnych oraz zawartych w nich dzieł sztuki zachowało się dzięki dofinansowaniom z Funduszy Europejskich. Udane rewitalizacje stają się jednym z największych atutów województwa łódzkiego, Polski i całego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.