FUNDUSZE EUROPEJSKIE BUDUJĄ WSPÓLNOTOWOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Współpraca i solidarność to jedne z głównych wartości Unii Europejskiej, które są realizowane za pomocą Funduszy Europejskich na terenie całego województwa łódzkiego. Różne inicjatywy i projekty, od prowadzenia działań na rzecz cyfryzacji, przez rewitalizację terenów zdegradowanych i poprawę infrastruktury, ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój turystyki, aż po dbanie o środowisko naturalne i przejście na niskoemisyjną gospodarkę lokalną, pomagają spajać lokalne społeczności i tworzyć lepszą przyszłość regionu wraz z Funduszami Europejskimi.

Ludzi łączy poczucie przynależności do zamieszkiwanego miejsca oraz wspólne interesy, cele, potrzeby i marzenia. Fundusze Europejskie, pomagając w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kształtują zdolność do tworzenia więzi i współdziałania w każdym powiecie województwa łódzkiego.

Solidarność podstawą zmian

Mnogość inwestycji i ciągłych zmian następujących w regionie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej przyczynia się do tworzenia i umacniania więzi społecznych wśród lokalnych społeczności. Inicjatywy takie jak np. Pikniki Województwa Łódzkiego, czy podróżowanie po województwie i wakacyjne zwiedzanie regionalnych perełek architektonicznych oraz zrewitalizowanych miast, pomagają tworzyć wspólnotowość. Działania Unii Europejskiej budują zatem regionalną solidarność przez osiąganie wspólnych celów prowadzących do rozwoju regionu.

Fundusze Europejskie w województwie łódzkim

Budowanie solidarności dzięki inwestycjom Funduszy Europejskich jest możliwe m.in. w ramach projektów skierowanych na rozwój infrastruktury w Łódzkiem. Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” pozwolił nam wspólnie z Funduszami Europejskimi połączyć Łódź z gminami leżącymi w obrębie aglomeracji łódzkiej. Skoordynowanie niskoemisyjnego transportu miejskiego z różnych miast z transportem kolejowym na obszarze województwa przyczyniło się do poprawy sprawności podróżowania w aglomeracji. Nowe parkingi i stacje rowerowe umożliwiły także komfortowe przemieszczanie się między kolejnymi punktami województwa rowerem. Bezpieczna i sprawna komunikacja w Łódzkiem jest kluczowa w budowaniu solidarnej społeczności lokalnej, dlatego także budowa Łódzkiej Kolei Agloeracyjnej wspaniale wpisuje się w tworzenie wspólnotowości w Łódzkiem. W ramach tego projektu Fundusze Europejskie pomagają rozszerzyć działalność przewozową kolei na obszarze województwa o odcinki linii kolejowych Gałkówek/Koluszki – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno, Gałkówek/Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko, oraz Skierniewice – Łowicz – Kutno.

Dbanie o komfort transportu publicznego i bezpieczeństwo mieszkańców jest równie istotne, co troska o środowisko naturalne, dlatego też w Łódzkiem zrealizowaliśmy z pomocą Funduszy Europejskich projekt „Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych województwa łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej”. W ramach tej inwestycji ponad 960 kilometrów szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych – uzyskało nowe oznakowanie, dzięki któremu turyści odwiedzający malownicze parki krajobrazowe województwa łódzkiego nie będą mieli problemu ze znalezieniem właściwej ścieżki. Wspomniany projekt umożliwił również zainstalowanie kilkudziesięciu nowych tablic informacyjnych. Warto dodać, że wytyczone i nowo oznakowane ścieżki nie są przypadkowe – mają zachęcić turystów do korzystania z uporządkowanej infrastruktury i zapobiec dewastacji cennych przyrodniczo obszarów województwa łódzkiego. Nienaruszone środowisko naturalne i możliwość poznawania wspaniałych parków krajobrazowych w regionie to jeden ze sposobów budowania solidarności i wspólnotowości lokalnej między mieszkańcami województwa łódzkiego.

Wspólne cele

Podane przykłady projektów, które przy wsparciu Funduszy Europejskich realizowane są na terenie województwa łódzkiego, to tylko niektóre z działań podejmowanych na rzecz budowania wspólnotowości i spajania społeczności lokalnych. Fundusze Europejskie, jako siła napędowa zmian, pomagają nam osiągać wspólne założenia, cele i marzenia, oraz tworzyć lepsze jutro dla solidarnych społeczności w województwie łódzkim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: rpo@aplanmedia.pl

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.