DOŁĄCZ DO LIDERÓW INNOWACJI

Od 30 września trwa prowadzony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach unijnego działania Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Wnioski można składać do 30 listopada bieżącego roku.

Czy wiesz, że łódzkie szkoły wyższe i jednostki naukowe pozyskały z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 ponad 100 milionów złotych dofinansowań? Dwa największe otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Uczelnia dostała ponad 41,5 miliona złotych na warty prawie 60 milionów projekt „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych”, a także niemal 38,5 miliona złotych na projekt „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji”, którego łączna wartość wyniosła blisko 63,5 miliona złotych. Oba przedsięwzięcia pozwoliły Uniwersytetowi Medycznemu na znaczne zwiększenie dochodów z prowadzonej przez uczelnię działalności komercyjnej.

Konkurs Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to szansa na uzyskanie dotacji dla kolejnych łódzkich podmiotów. Jakie to podmioty? Jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz konsorcja naukowe z wiodącą rolą jednostki naukowej lub szkoły wyższej. Na co będą mogły otrzymać dofinansowanie? Na inwestycje w środki, które pozwolą im zarabiać na prowadzonej przez nie działalności badawczo-rozwojowej. Do takich środków zaliczymy zarówno aktywa trwałe, takie jak choćby maszyny i urządzenia, ale także wartości niematerialne, na przykład licencje, koncesje, patenty, czy znaki towarowe.

Pieniądze przeznaczone na konkurs organizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to 35 milionów złotych, a pochodzą one z Funduszy Europejskich. Maksymalny poziom wsparcia pojedynczego projektu może wynieść 85% wartości jego wydatków kwalifikowalnych, czyli tych podlegających unijnej refundacji. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.