Sochaczew

Woda w gminie Sochaczew niezdatna do spożycia

Jak podane Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie woda z wodociągów Mokas oraz Janaszówek, nie nadaje się do spożycia przez ludzi i zwierzęta, a także do celów sanitarno- higienicznych. Wody można używać wyłącznie do spłukiwania toalet.

Zakazem spożycia wody objęto następujące miejscowości:

1. Wodociąg Mokas: Mokas, Dzięglewo, Żelazowa Wola, Chodakówek, Nowe Mostki, Orły Cesin, Feliksów, Kożuszki Parcel

2. Wodociąg Janaszówek: Janaszówek, Bogdaniec, Wymysłów, Wyjazd, Pilawice, Zosin, Chrzczany, Kożuszki Parcel, Kożuszki Kolonia, Czyste, Wójtówka, Czerwonka Parcel, Czerwonka Wieś, Ignacówka, Sochaczew Wieś, Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, Duranów, Sielice, Bielice, Wyczółki, Jeżówka.

Jednocześnie jak czytamy na stronie Urzędu Miasta w Sochaczewie “Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. informuje, iż woda produkowana i dostarczana przez spółkę dla mieszkańców miasta Sochaczew spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i posiada pozytywną ocenę przydatności wody zatwierdzoną przez Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Sochaczewie.”

Zakaz spożywania i używania wody obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.