Łowicz

Dodatkowe patrole policyjne na ulicach Łowicza

KPP Łowicz

Od 1 czerwca w Łowiczu jest więcej patroli policyjnych. Burmistrz Miasta Łowicza i Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu podpisali porozumienie w sprawie uruchomienia patroli ponadnormatywnych. W tym roku również oprócz patroli pieszych, pojawią się policyjne patrole rowerowe. Umundurowane patrole będą kierowane do służby w rejony najbardziej zagrożone przestępstwami i wykroczeniami, na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem sugestii władz miejskich. Mundurowi będą zapewniać ład i porządek wszędzie tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba, w czasie zabezpieczania imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym, religijnym czy też sportowym. Środki finansowe na patrole ponadnormatywne, zgodnie z porozumieniem, przekazały władze miasta.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.