Sochaczew

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Daniela Janiaka

fot. UM Sochaczew

Na piątkowej sesji Rady Miasta w Sochaczewie Radni udzielili burmistrzowi Sochaczewa Danielowi Janiakowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Samorząd znalazł się w dwuznacznej sytuacji. Absolutorium udzielane było obecnemu włodarzowi, ale dotyczy czasu, gdy ten jeszcze burmistrzem nie był. Jak podczas sesji wyjaśnił sekretarz miasta Andrzej Wierzbicki „piśmiennictwie samorządowym zauważa się brak szczególnego uregulowania sytuacji, w której rada gminy będzie udzielać wotum zaufania nowemu włodarzowi w związku ze sposobem zarządzania tą gminą w roku, w którym on jeszcze takiej funkcji nie pełnił.” Mimo braku tego uregulowania istnieje obowiązek podjęcia uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu wotum zaufania jako wyrazu poparcia lub jego braku ze strony organu stanowiącego gminy dla aktualnego burmistrza. Dlatego też uchwała w sprawie wotum zaufania została podjęta: 12 głosami „za”, przy 8 „wstrzymujących się”, a absolutorium dla burmistrza zostało przyjęte 13 głosami „za” przy 7 „wstrzymujących się”. Na sesji byli obecni były burmistrz miasta Piotr Osiecki oraz jego zastępca Dariusz Dobrowolski.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.