Łowicz

53. Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce

W Łowiczu trwa 53. Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Organizatorem tego zjazdu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu, jedna z dwóch szkół podstawowych należących do Stowarzyszenia. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej w Kościele Ojców Pijarów w Łowiczu, sprawowanej przez Biskupa Wojciecha Osiala Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej, podczas której poświęcony został sztandar Stowarzyszenia. Obrady Stowarzyszenia, program artystyczny oraz wykłady odbywają się w SP nr 2 w Łowiczu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.