Aktualności Łęczyca Łowicz Sochaczew

Uroczysta instalacja nowych kanoników kapituły łęczyckiej

W Archikolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie odbyła się uroczysta instalacji nowych kanoników kapituły łęczyckiej. Elementem obrzędów było ucałowanie przez kanonika ołtarza, zajęcie należnego mu miejsca w stallach, a także złożenie homagium biskupowi, które jest wyrazem wierności i jedności z ordynariuszem diecezjalnym . Uroczystość poprowadził prepozyt kapituły Ks. Stanisław Banach.

Z rzędu kanoników honorowych z Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej do rzędu kanoników gremialnych został podniesiony został  ks. Henryk Andrzejewski i ks. Mariusz Zembrzuski. Do kanoników honorowych Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej wstąpili ks. Zbigniew Kaliński, ks. Dariusz Krokocki, ks. Józef Paciorek, ks. Andrzej Sałkowski i ks. Zbigniew Żądło.

Mówił ks. Zbigniew Żądło Proboszcz w parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Sochaczewie

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.