Łowicz

Święcenia diakonatu

Patryk Cieślak i Kacper Wasiak przyjęli dziś z rąk księdza Biskupa Wojciecha Osiala Administratora Apostolskiego Diecezji Łowickiej, święcenia diakonatu.

mówił ksiądz Biskup Wojciech Osial Administrator Apostolski Diecezji Łowickiej

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń. Dwa wyższe stopnie to prezbiter – czyli “zwykły ksiądz” oraz biskup. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia następnego stopnia święceń. Za rok wyświęceni dziś diakoni przystąpią do święceń kapłańskich.

Diakoni pełnią w Kościele katolickim ważną rolę, zarówno w liturgii, jak i w duszpasterstwie. Ich funkcje obejmują:
– Asystowanie w liturgii: Diakoni pomagają w celebracji Eucharystii, przygotowując ołtarz, czytając Ewangelię, głosząc homilie oraz udzielając Komunii Świętej. Mogą również prowadzić nabożeństwa, takie jak pogrzeby, śluby czy nabożeństwa różańcowe.
– Posługa charytatywna: Diakoni są zobowiązani do troski o potrzebujących w parafii. Angażują się w działalność charytatywną, opiekę nad chorymi, ubogimi i osobami starszymi.
– Katechizacja: Diakoni często prowadzą katechezę, przygotowując wiernych do sakramentów takich jak chrzest, bierzmowanie czy małżeństwo. Mogą także prowadzić różnego rodzaju spotkania formacyjne.
– Administrowanie sakramentami: Diakoni mogą udzielać sakramentu chrztu oraz przewodniczyć liturgii sakramentu małżeństwa. Nie mogą jednak sprawować Eucharystii ani udzielać sakramentu bierzmowania, sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu namaszczenia chorych, co jest zarezerwowane dla kapłanów.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.