Łowicz

Podwyżki dla strażaków ochotników

Miasto Łowicz podniosło ekwiwalent wypłacany strażakom ochotnikom oraz kandydatom na strażaków ratowników. Kwota została podniesiona z 15 zł za godzinę na 22 zł. Podwyżka wynika z nowelizacji ustawy o strażach pożarnych.

mówił Paweł Gawroński naczelnik wydziału spraw komunalnych UM w Łowiczu

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.