Kutno

Medale i podziękowania od hufca ZHP dla Prezydenta Kutna i jego zastępców

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kutno nie zabrakło uroczystych chwil. Harcerze z Hufca ZHP Kutno w imieniu Chorągwi Łódzkiej przyznali prezydentowi Zbigniewowi Burzyńskiemu Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, a zastępcom prezydenta Jackowi Boczkai i Zbigniewowi Wdowiakowi Srebrne odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.

Mówi Piotr Komorowski Komendant Hufca ZHP Kutno

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.