Łowicz

Biuro podawcze w Urzędzie Miejskim

W łowickim ratuszu biuro podawcze zaczęło już funkcjonować w nowym miejscu. Po prawej stronie od wejścia, w specjalnie wydzielonej przestrzeni dokonać można opłaty w opłatomacie oraz załatwić sprawy urzędowe w tzw. okienku. Przygotowana jest też strefa dla dzieci oraz miejsce, gdzie można usiąść czekając na swoją kolej.

mówiła Agnieszka Sznicer, Sekretarz Miasta Łowicz

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.