Skierniewice

Wsparcie dla niepełnosprawnych

fot. pixabay

Powiatowe centrum Pomocy rodzinie w Skierniewicach ma pod swoja opieka kilkaset osób niepełnosprawnych. Z pomocą PCPR takie osoby mogą ubiegać się między innymi o dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na co przeznaczona może być taka dotacja?

Mówiła Ewa Modzelewska-Sasin kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie w Skierniewicach

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.