Łowicz

Łowicz na 2 miejscu w łódzkim według rankingu Pisma Samorządowego ,,Wspólnota”

Według rankingu Pisma Samorządowego ,,Wspólnota”, podsumowującego kwoty pozyskanych środków unijnych w latach 2014-2021. Łowicz z kwota 2005,64 złotych na 1 mieszkańca znalazł się wśród 267 miast powiatowych na 34 miejscu w Polsce i 2 miejscu w województwie łódzkim. Pierwsze miejsce zajęły w Łódzkiem Poddębice. Mówi Krzysztof Jan Kaliński burmistrz Łowicza

Największa inwestycją realizowaną z tych funduszy była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.