Żyrardów

Granty dla żyrardowskich organizacji

Dziś w Żyrardowskiej Resursie odbyło się spotkanie z organizacja pozarządowymi, które otrzymały dofinansowania na realizację zadań publicznych. W tym roku 26 stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zadań, będących usługami społecznymi.

Mówił Lucjan Krzysztof Chrzanowski prezydent Żyrardowa.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.