Łowicz

Władysław Wojda odznaczony pośmiertnie statuetką „Zasłużony dla Miasta Łowicza”

Podczas dzisiejszej LXXXVI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu została wręczona rodzinie śp. Władysława Wojdy statuetka „Zasłużony dla Miasta Łowicza”. Wyróżnienie to przyznano za jego aktywną działalność kulturalną i artystyczną.

mówiła pani Joanna córka śp. Władysława Wojdy

Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego “Władysław Wojda od swoich młodych lat, zajmował się propagowaniem sztuki ludowej (folkloru łowickiego). Urodził się we wsi Łaguszew i tam też zaraz po wyzwoleniu, organizował życie kulturalne z młodzieżą wiejską, prowadząc przy Ochotniczej Straży Pożarnej – Ludowy Zespół Teatralny. W roku 1954 powstał przy Powiatowym Domu Kultury w Łowiczu – „Łowicki Zespół Pieśni i Tańca”.

Od początku brał udział w tym zespole grając w kapeli na skrzypcach i jednocześnie występując w roli gawędziarza ludowego, wraz z ówczesnym kierownikiem zespołu – Wincentym Kaźmierczakiem. W roku 1956 został mianowany Kierownikiem Powiatowego Domu Kultury w Łowiczu. W dalszym ciągu należał do Zespołu Pieśni i Tańca jako konferansjer i gawędziarz.

Od roku 1959 do 1963 był Kierownikiem tego zespołu. W tych latach Zespól odnosił duże sukcesy w kraju i za granicą. Szczególnie można wymienić:

  1. Udział w Festiwalu Zespołów Ludowych w Anglii – 1959 r.
  2. Występy w Berlinie w 1960 r.
  3. 12 koncertów w różnych miastach Danii w roku 1961
  4. Udział w Festiwalu Zespołów Ludowych w Austrii w 1962 r
  5. Udział w Festiwalu Zespołów Ludowych w Agrigento na Sycylii w roku 1963.

W tym okresie Władysław Wojda współpracował z Rozgłośnią Łódzką Polskiego Radia. Organizowali wspólnie konkursy i przeglądy kapel ludowych.

W roku 1965 Łowicki Zespół Pieśni i Tańca połączono z Zespołem „Kolejarz”, z którym później też współpracował. Występował również obok Wincentego Kaźmierczaka, jako gawędziarz w zespole „Wesoły Autobus”, który powstał w listopadzie 1958 roku. Od czerwca 1969 r. został stałym członkiem tego Zespołu i w czasie koncertów prowadził konferansjerkę i wykonywał gawędy ludowe w gwarze łowickiej.

Przez cały czas współpracował z innymi zespołami ludowymi, służąc konsultacjami w zakresie obrzędów ludowych, ugwarowienia tekstów oraz prowadząc koncerty.

W roku 1983 zorganizował przy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łowiczu – Zespół Regionalny, który dał kilkanaście koncertów, a później został przejęty przez Miejski Dom Kultury.
W 1988 roku, na prośbę Redakcji „Chłopska Droga” przygotował program dożynkowy we wsi Niespusza, jak i wiele programów z okazji Święta Ludowego i innych okazjonalnych uroczystości.
W roku 1972 zdał egzamin przed Komisją Weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i zdobył uprawnienia zawodowego artysty estradowego w zakresie konferansjera i gawędziarza ludowego.

W roku 1989 odbył się w Domu Kultury w Łowiczu, uroczysty koncert z okazji 35-lecia pracy artystycznej Władysława Wojdy. Koncert ten uświetnił występ „Wesołego Autobusu”, który poprowadził z wielką radością w swoim mieście. Dalszą działalność z „Wesołym Autobusem” kontynuował do kwietnia

1993 r., gdy nagle przeszedł zawał serca, którego niestety nie przeżył.

Całe swoje życie poświęcił propagowaniu folkloru łowickiego. Przekazał swoją wiedzę wielu młodym wówczas ludziom. Radiowe Audycje „Wesołego Autobusu” były słuchane w całej Polsce, a koncerty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki Niemu ludzie w Polsce usłyszeli o Łowiczu, poznali oryginalną gwarę i obyczaje wsi łowickiej.”

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.