Łowicz

Są fundusze na remont remizy w Boczkach Chełmońskich

fot. OSP KSRG Boczki Chełmońskie

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej z Boczek Chełmońskich przejdzie termomodernizację. Strażakom udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie w kwocie 1mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Umowa z funduszem została podpisana pod koniec 2023 roku. Jak podkreśla prezes OSP, nie byłoby to możliwe bez pomocy Rady Gmina Kocierzew Południowy i poparcia Pani Wójt Agnieszki Wojdy. Dzięki ciężkiej pracy duchów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych udało się również zebrać odpowiednią kwotę aby zapewnić wkład własny. Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.3mln zł

mówił Marcin Madanowski prezes OSP Boczki Chełmońskie

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.