Skierniewice

Akademicka Sieć Szkół Ćwiczeń

Studenci Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego kierunku pedagogika będą mogli poszerzać swoją wiedzę w ramach praktyk. Stanie się tak za sprawą sieci szkół ćwiczeń, która pozwoli na ścisłą współpracę uczelni z placówkami oświatowymi. Do programu przystąpiły szkoły z miasta, powiatu oraz gminy Skierniewice. Dzisiaj podpisano porozumienie w tej sprawie.

Mówiła Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.