Łowicz

Obwodnica Łowicza – jaka trasę wybierze GDDKiA?

Nie jest jeszcze znana ostateczna trasa, jaką przebiegać obwodnica Łowicza. Trwa procedura wyboru wariantu jej budowy w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Po szczegółowej analizie dokumentów, Miasto Łowicz zdecydowanie przychyla się do wyboru wariantu A1 obwodnicy Łowicza.

mówił Krzysztof Jan Kaliński Burmistrz Łowicza

Według Urzędu Miasta wariant A1, jest najlepiej zaprojektowany, rozwiązując większość problemów komunikacyjnych miasta, w połączeniu z istniejącą siecią dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez Łowicz. W ocenie Miasta Łowicza także najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, powodujący najmniej wyburzeń na trasie obwodnicy.

W przypadku wyboru wariantu A1 Miasto chce wybudować odcinek nowej drogi krajowej na południowo wschodnim odcinku Łowicza, dzięki czemu cały ruch ciężarowy ma odbywać się z pominięciem miasta. Obwodnica wraz z tym odcinkiem drogi ma wynieść 8,633 km.

Mieszkańcy Łowicza mogą wspomóc Urząd Miejski poprzez oddanie swojego głosu na wariant A1, budowy obwodnicy. Można to zrobić wpisując się na listę wyłożona w Biurze Podawczym, Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

dodaje Burmistrz.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.