Łowicz

Uczniowie łowickich szkół ponadpodstawowych wyjada na wymianę naukową na Litwę

List intencyjny dotyczący współpracy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat łowicki że szkołami rejonu solecznickiego na Wileńszczyźnie został podpisany przez Starosta Łowicki – Marcin Kosiorek ,a Zdzisławem Palewiczem merem rejonu solecznickiego.

Pierwsi uczniowie w ramach wymiany przyjadą do Łowicza już w listopadzie.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.