Żyrardów

Rozpoczynają się ćwiczenia obronne

Dziś na terenie  powiatu żyrardowskiego rozpoczynają się ćwiczenie obronne. W ich trakcie wykorzystywane będą środki pirotechniczne wywołujące dym, huk i wystrzały. Nad bezpieczeństwem ćwiczących i mieszkańców będą czuwać widoczne patrole wojskowe oraz odpowiednie służby i straże. Ćwiczenia będą trwać dwa dni. W razie znalezienia się w rejonie akcji, należy stosować się do poleceń osób ćwiczących.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.