Łowicz

Poprawa jakości wody z wodociągu w Łowiczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu zamieścił na swojej stronie informuję o poprawie jakości wody z wodociągu w Łowiczu. Po przeprowadzeniu działań naprawczych wykonano badanie próbek wody z sieci wodociągu oraz ujęcia wody w Łowiczu  przez producenta wody oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu. Wyniki badań potwierdzają poprawę jakości wody w zakresie mikrobiologicznym. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów mikrobiologicznych.

W związku z tym łowicki Sanepid w dniu dzisiejszym wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionej sieci wodociągowej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.