Żyrardów

Wrzutnia książek działa w Żyrardowie

Wrzutnia książek rozpoczęła funkcjonowanie przy bibliotece fabrycznej w Żyrardowie. Materiały biblioteczne będzie można wkładać do umieszczonej przed wejściem do biblioteki skrzynki. Jeżeli to rozwiązanie przypadnie do gustu czytelnikom, wrzutnie mogą pojawić się też przy innych filiach żyrardowskiej biblioteki.  Mówi dr Jerzy Naziębło dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

O czym należy pamiętać?

 1. Wrzutnia służy do zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, audiobooków, filmów oraz płyt
  z muzyką) wypożyczonych z Biblioteki Fabrycznej przy ul. 1 Maja 52, w godzinach
  zamknięcia placówki.
 2. Poprzez wrzutnię dokonujemy zwrotu materiałów bibliotecznych poza grami planszowymi.
 3. Zbiory są odpisywane z kont Czytelników w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu
  umieszczenia materiałów we wrzutni.
 4. Zwrot uszkodzonych materiałów nie będzie odnotowany w systemie, a Biblioteka niezwłocznie
  skontaktuje się ze zwracającym.
 5. Po skorzystaniu z wrzutni należy sprawdzić stan swojego konta on-line lub telefonicznie.
 6. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych materiałów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika
  z uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.
 7. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE NALEŻY WKŁADAĆ DO WRZUTNI W DELIKATNY
  SPOSÓB, POJEDYNCZO I ZAWSZE GRZBIETEM DO ŚRODKA URZĄDZENIA!
 8. ZABRANIA SIĘ wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami
  bibliotecznymi określonymi w pkt 1.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.