Łowicz

Utrudnienia w ruchu na ul. Bonifraterskiej

Ruch kołowy  w części ul Bonifraterskiej  w Łowiczu został zamknięty. Zmiana organizacji ruchu dotyczy odcinka od ul. Długiej do ronda na ul. Wojska Polskiego. Zamkniecie będzie obowiązywało dziś i jutro i ma związek z koniecznością  przeprowadzenia robót związanych odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po awarii kanalizacji sanitarnej w rejonie bloku nr 18.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.