Łowicz

Odprawa katechetyczna trwa w budynku WSD w Łowiczu

Odprawa katechetyczna dla nauczycieli religii w diecezji łowickiej rozpoczęła się w budynku Wyższego Seminarium w Łowiczu. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w kaplicy seminaryjnej, następnie przybyli nauczyciele zebrali się w auli gdzie słowo do zebranych skierował Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba.

Jutro w odprawie katechetycznej weźmie udział kolejna grupa nauczycieli religii z diecezji łowickiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.