Łowicz

Konferencja w sprawie rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Dziś w Starostwie Powiatowym w Łowiczu odbyła się konferencja z udziałem Pawła Wdówika członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, minister Marek Matuszewski oraz Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka i Dyrektor PCPR w Łowiczu Magdaleny Balcerak

Pół miliarda złotych przyrzeczy Rząd na program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (całościowa kwota wraz z kosztami obsługą programu to około 520mln zł)
– Podwyższona została kwota wynagrodzenia asystenta z 40 do 50 zł
– Pojawiła się możliwość wyboru asystenta przez osobę niepełnosprawną. Taka osoba nie musi wtedy spełniać wymogów formalnych, takich jak, na przykład, wykształcenie.
– Powstał generator wniosków, co ma usprawnić ich składnie

200 milinów złotych na funkcjonowanie wypożyczalni technologii wspomagających.
– Nabór wniosków do wypożyczalni ruszy 4 września,

Program dotyczy dwóch grup:
– dzieci do ukończenia 16 r ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w punkcie 7 i 8.
– osoby z niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Mówi Paweł Wdówka członek komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu po raz pierwszy bierze udział w Rządowym Programie Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Do tej pory PCPR prowadził usługi asystenckie w ramach łowickiego centrum usług środowiskowych. Mówi Magdalena Balcerak dyrektor PCPR w Łowiczu.

Samorządy mają czas na skłanianie wniosków do 15 września.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.