Łowicz

Fundusze z Rządowego Programu Ratowania Zabytków w Łowiczu

Ponad 4 600 000 złotych z Rządowego Programu Ratowania Zabytków dostał Powiat Łowicki. Dziś w Sali Barokowej Muzeum w Łowiczu wręczone zostały promesy na 12 zadań:

 • Renowacja i restauracja kapliczek przydrożnych w gminie Zduny – 408 040,30 zł
 • Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu – 500 000,00 zł
 • Rewitalizacja parku wiejskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – 490 000,00 zł
 • Remont więźby wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie – 500 000,00 zł
 • Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach – 106 254,09 zł
 • Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie – 490 200,00 zł
 • Prace remontowe wnętrza w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Macieja Ap.i Św. Małgorzaty dz. m. w Bednarach – 294 000,00 zł
 • Prace renowacyjne w obrębie wyposażenia w zabytkowej kaplicy p.w. Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich – 499 800,00 zł
 • Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu – 476 133,00 zł
 • Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w Kościele w Zdunach (etap V) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica św. Walentego – 130 272,00 zł
 • Gmina Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, lewego p.w. Matki Boskiej Różańcowej z kościoła p.w. św. Mikołaja w Bąkowie Górnym – 250 880,00 zł
 • Prace konserwatorskie przy XVII w. ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Michał Archanioła w Chruślinie – 476 133,00 zł

mówił Marcin Kosiorek, Starosta Łowicki

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.