Żyrardów

Umowa na wykonanie odwiertów geotermalnych podpisana

To historyczna chwila dla Żyrardowa. Po kilkuletnich staraniach dziś została podpisana umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo rozpoznawczego wód termalnych. W ten sposób miasto inwestuje w zieloną energię odnawialną,  jednocześnie poszukując oszczędności energetycznych. Odwiert badawczy zostanie wykonany na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC Żyrardów. Dzięki temu dowiemy się, czy pod miastem znajdują się złoża wód termalnych w ilości i o parametrach umożliwiających ich wykorzystanie. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski prezydent Żyrardowa:

Zakres prac ujętych w podpisanej dzisiaj umowie obejmuje wywiercenie otworu, przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, geofizycznych i laboratoryjnych oraz opracowanie dokumentacji wiertniczej. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą w drugim kwartale przyszłego roku. Nie będą one uciążliwe dla mieszkańców – zapewnia Tomasz Wójtowicz, wykonawca inwestycji.
Przypomnijmy, że samorząd miasta w Żyrardowie otrzymał na realizację tej inwestycji dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej które pozwoli na sfinansowanie inwestycji niemal w 100% ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.