Łowicz

W obronie świętości JP II

Mieszkańcy Łowicza zapalili znicze i złożyli kwiaty przy pomniku Świętego Jana Pawła II. W ten sposób oddali hołd Papieżowi i stanęli w obronie świętości Jana Pawła II. Spotkanie zostało zainicjowane przez związek Solidarność oddział w Łowiczu. Związek wydał yez komunikat w tej sprawie w którym czytamy:

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest oburzona brutalnym atakiem na osobę Św. Jana Pawła II i wyraziła stanowczy protest przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia, podczas obrad w Spale w dniu 7 marca br.

Najwyższa władza ustawodawcza w Polsce – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 9 marca br. Uchwałę o obronie dobrego imienia Jana Pawła II.Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież — św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii” — napisano w uchwale.

Papież Jan Paweł II miał ogromne znaczenie na powstanie NSZZ „Solidarność”, a w jej konsekwencji na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Tym bardziej trudno zrozumieć dlaczego tej brutalnej napaści opartej na wątpliwych podstawach dopuszczają się osoby korzystające z wolności, którą w ogromnej mierze dzięki Niemu wywalczyliśmy – czytamy w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 Nie możemy pozostać obojętni wobec bezprecedensowego ataku na Św. Jana Pawła II, tym bardziej, że podstawy oskarżeń są wątpliwe i wzywamy do natychmiastowego zaprzestania tej ohydnej napaści. Wnikliwy proces kanonizacyjny bez najmniejszych wątpliwości wykazał świętość Jana Pawła II.

        

Łowicz 10.03.2023                                    NSZZ „Solidarność” Ziemi Łowickiej

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.