Łowicz

Miasto z budżetem na 2023 rok

11 radnych za, 4 przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu – takim stosunkiem głosów Rada Miejska w Łowiczu przyjęła budżet miasta na 2023 rok.  W projekcie tegorocznego planu finansowego miasta zaplanowano 25 zadania inwestycyjne na kwotę ponad 53 mln zł, z czego 38 mln zł będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Najkosztowniejszą miejską inwestycją w bieżącym roku będzie wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.