Kutno Łęczyca

Laboratoria Przyszłości środki finansowe dla szkół z Powiatów Łęczyckiego i Kutnowskiego

Dziś uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piątku brali udział w zajęciach mobilnego laboratorium przyszłości , które gościło w ich szkole. Placówka ta jest jedną ze szkół z  ternu Powiatu Łęczyckiego  która otrzymała środki w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, celem tego programu jest doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Mówi Waldemar Flajszer Łódzki Kurator Oświaty.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.