Łowicz

Uroczystości odpustowe w łowickim seminarium

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu obchodzi odpust. Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba. W uroczystościach uczestniczą duchowni i klerycy łowickiego seminarium, oraz kapłani i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.