Żyrardów

Międzysektorowo na rzecz lokalnej społeczności

Fot. UM Żyrardów

Dziś zostało podpisane porozumienie wzajemnej współpracy między Urzędem Miasta, Federacją “Działaj.My” i żyrardowskim Polmosem. Współpraca dotyczy budowania więzi społecznych i rozwoju poziomu integracji społecznej pomiędzy obywatelami Ukrainy i Polski zamieszkującymi na terenie Żyrardowa. To zwieńczenie dotychczasowej nieformalnej kooperacji międzysektorowej, która zawiązała się, kiedy do miasta zaczęli przybywać pierwsi uchodźcy wojenni. Podczas spotkania podpisano również umowę darowizny pieniężnej pomiędzy Polmosem a Federacją “Działaj.My”, dzięki której zostanie zorganizowany pierwszy lokalny konkurs grantowy.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.