Żyrardów

Inicjatywy lokalne 2022 – podsumowanie

Mieszkańcy Żyrardowa chętnie korzystają z programu inicjatyw lokalnych. Został on stworzony z myślą o wszystkich, którzy chcą zmienić bezpośrednie otoczenie swojego miejsca zamieszkania, mają pomysł i są gotowi zaangażować się w jego realizację. W roku 2022 wykonanych zostało 7 inicjatyw, a w trakcie realizacji jest 5 kolejnych zadań. Samorząd Miasta będzie kontynuował ten program w przyszłym roku. Kolejny nabór wniosków trwa do 10 stycznia 2023 r. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski prezydent Żyrardowa:

W ramach inicjatywy lokalnej w 2022 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej,
  • Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. M.Kopernika w Żyrardowie,
  • Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie (na zdjęciu),
  • Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej – etap I,
  • Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej – etap II,
  • Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Oratorium – doposażenie systemu monitoringu,
  • Remont chodnika przy ul. Wittengerga 4.

Łączny koszt realizacji powyższych zadań wyniósł blisko 215 tysięcy złotych, w tym udział finansowy Miasta Żyrardowa stanowił ponad 160 tysięcy złotych.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.