Łowicz

Dziś święcenia przyjęło trzech nowych kapłanów

W Bazylice Katedralnej w Łowiczu odbyła się uroczysta Eucharystia podczas, której święcenia kapłańskie przyjęło trzech diakonów – Piotr Ornafa, Krzysztof Żądło, Bartłomiej Jaska. Liturgii przewodniczył i Święceń diakonom udzielił biskup ordynariusz diecezji Łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba.

Mówił Andrzej Franciszek Dziuba biskup łowicki.

Dzień ten był również niezwykle ważny dla rodziców nowych kapłanów.

Mówił Grzegorz Jaska, tata ks. Bartłomieja.

A jakie motto będzie towarzyszyć neoprezbiterom?

Mówił ks. Piotr Ornafa

Mówił ks. Bartłomiej Jaska

Mówił ks. Krzysztof Żądło.

A już w niedzielę neoprezbiterzy odprawią Mszę Św. prymicyjną w swoich rodzinnych parafiach.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.