Łowicz

XXX-lecie utworzenia Diecezji Łowickiej

25 marca odbędą się Uroczystości Jubileuszowe XXX rocznicy utworzenia Diecezji Łowickiej. Uroczystości Jubileuszowe będą miały szczególny wymiar, gdyż będą połączone z otwarciem krypt w Katedrze Łowickiej. Mówi ksiądz Wojciech Osial – Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej.

Msza Święta Dziękczynna zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej o godz 12.00.

Po Mszy w podziemiach Katedry, w Kryptach Prymasów, złożone zostaną doczesne szczątki ośmiu Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski.

Podczas konferencji został również poruszony temat pomocy udzielanej przez Diecezję uchodźcom z Ukrainy. Na ten temat więcej w osobny artykule.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.