Łowicz

we CAN into space!  – sonda gotowa

Uczniowie Szkoły pijarskiej w Łowiczu zakończyli prace nad przygotowaniem sondy do konkursu CanSat2022. Zadaniem sądy jest pomiar temperatury i ciśnienia a także w ramach misji dodatkowej pomiar jakości powietrza.

Mówił Bartosz Peterson uczeń liceum pijarskiego w Łowiczu. W satelicie zaszło dużo zmian na przestrzeni ostatnich miesięcy.

W ramach projektu powstała również specjalna aplikacja do odczytu gromadzonych danych.

Mówił Antoni Gasik uczeń liceum pijarskiego w Łowiczu.

Jednak to nie koniec testów satelity – dodaje Bartosz

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.