Łowicz

Synod w Diecezji Łowickiej – Biskup powołał doradców

Dziś w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, wręczył dekrety osobom powołanym do roli doradcy w trwającym Synodzie. Diecezja Łowicka została podzielona na siedem rejonów (Sochaczew, Łowicz, Skierniewice, Żyrardów, Kutno, Łęczyca, Rawa Mazowiecka). Każdy rejon, będzie zajmował się innym tematem z życia Kościoła. Mówi ks. Roman Sękalski, sekretarz Synodu w Diecezji Łowickiej.

Co to jest Synod? Wyjaśnia Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Andrzej Franciszek Dziuba.

Jak będzie przebiegał Synod w wyznaczonych rejonach diecezji? Mówi ksiądz Sławomir Sobierajski, delegat do Konferencji Episkopatu Polski, Synodu w Diecezji Łowickiej.

Tematy, które będą omawiane w poszczególnych rejonach.

Rejon łowicki: powołanie – Boży głos wołający człowieka, młodzi ludzie w Kościele

Rejon sochaczewski: współczesne peryferia, miłosierdzie – opcja na rzecz ubogich

Rejon kutnowski: wychowanie i nauka w dziele promocji osoby ludzkiej

Rejon żyrardowski: parafia: duchowni i świeccy w drodze do nieba

Rejon rawski: współczesne Areopagi: media, kultura i sztuka przestrzenie i narzędzia ewangelizacji

Rejon skierniewicki: człowiek, małżeństwo i rodzina – Drogi Kościoła

Rejon łęczycki: liturgia, sakramenty, Eucharystia – źródła wiary, nadziei i miłości oraz fundamenty budowania  wspólnoty Kościoła

Do modlitwy i dyskusji zaproszeni są wszyscy. Dlatego pomimo to, że każdy rejon będzie zajmował innym tematem nic nie stanie na przeszkodzie by wziąć udział w dyskusji w każdym z nich ponieważ spotkania będą odbywały się różnych terminach.

Mówił Biskup Andrzej Franciszek Dziuba Ordynariusz Diecezji Łowickiej.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.