Żyrardów

Pinakle uratowane

Zostaną uratowane pinakle czyli wieżyczki kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.Na ten cel Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeznaczył prawie 1 mln zł z UE.Dziś umowy o dofinansowanie podpisali Marszałek Mazowsza  Adam Struzik i  Ks. Adam Bednarczyk Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. U uroczystym przekazaniu czeku na ten cel wziął udział Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa i  Mirosław Adam Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Do tego tematu jeszcze powrócimy.

Fot/AJS

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.