Żyrardów

Autobusy elektryczne dla Żyrardowa

fot. fb.: @murowaneklimaty

Już za rok w Żyrardowie pojawią się pierwsze autobusy niskoemisyjne. Ich zakup jest możliwy  dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach partnerskiego projektu, którego liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Wczoraj wartą na blisko 13 milionów złotych umowę podpisali włodarze miast partnerskich. Mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski prezydent Żyrardowa.

Zakup autobusów niskoemisyjnych to zadanie realizowane w ramach projektu: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.