Kutno

Wójt Gminy Kutno – Justyna Jasińska

Drogi przez ostatnie lata były jednym z priorytetów w Polsce. Przedstawiciele władz centralnych, ale również samorządowych, starali się maksymalnie wykorzystać środki własne, unijne, i inne, na rozwój infrastruktury. Nie inaczej jest w Gminie Kutno ,  dla której właśnie drogi są priorytetem. O tym jakie z gminnych dróg zostaną w tym roku wyremontowane już teraz w rozmowie Małgorzaty Pietrusiak.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.