Skierniewice

Pożyczka na gospodarkę wodno-ściekową

fot. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skierniewicach

III etap Uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice już został przyjęty do realizacji. Na ostatniej konferencji prasowej miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie tej inwestycji. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i obejmie swoim zasięgiem również kwestię Budowy trzech ujęć wód podziemnych w mieście.

Mówił Krzysztof Jażdżyk Prezydent Miasta Skierniewice

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.