Łowicz

Dyspensa Biskupa Łowickiego od uczestnictwa w Mszach Świętych

diecezja.lowicz.pl

Biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba udzielił wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Dotyczy to Parafii, które znajdują się na terenie powiatu łowickiego. Udzielenie dyspensy ma związek z wprowadzeniem wczoraj czerwonej strefy zagrożenia korona wirusem na terenie powiatu łowickiego.
Jednocześnie Biskup zachęca aby wierni trwali w duchowej łączności z Kościołem po przez korzystanie z transmisji Mszy Świętych w mediach.

Szczegółowy wykaz Parafii, które zostały objęte dyspensą znajduje się w pliku:

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.