Łowicz

Mieszkańcy Łowicza oddają krew

Mobilny Punkt poboru krwi stacjonował dziś w Łowiczu. Mieszkańcy miasta licznie przyszli by oddać życiodajną ciecz. Niektórzy zdecydowali się na ten krok pierwszy raz

28 i 30 lipca mobilny Punkt Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stanie na rynku w Skierniewicach, a 31lipca w Łęczycy.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.