Żyrardów

Kobiety Żyrardowskiej Solidarności . Portrety.

W Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się wystawa poświęcona kobietom Solidarności. Projekt jest autorstwa Olgi Gadomskiej, uczennicy uczęszczającej do klasy medialnej którą Radio Victoria wspiera patronatem medialnym. Uczennica otrzymała na realizację przedsięwzięcia stypendium z Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia w nauce:

Mówił Grzegorz Dobrowolski Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego w Żyrardowie.

Projekt został zatytułowany Kobiety Żyrardowskiej Solidarności . Portrety.

Mówiła Olga Gadomska autorka projektu. Wystawa będzie zdobiła siedzibę żyrardowskiej solidarności.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.