Aktualności Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie

W Sochaczewie i powiecie aktualnie w kwarantannie domowej przebywają 1064 osoby. Obecnie w  izolacji domowej jest 40 osób, nadzorem epidemiologicznym objęto 110 osób,  3 osoby są hospitalizowane. Od początku trwania epidemii zakażonych COVID-19 było 90 osób, natomiast 33 osoby ozdrowiały. Dziś również odnotowani trzeci zgon związany z COVID-19.

W powiecie rawskim liczba osób objętych kwarantanną domową to 21, izolacją domową  objętych jest 5 osób , w izolacji zorganizowanej przebywa 1osoba, 1 osoba jest także objęta nadzorem epidemiologicznym. Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 34. Ozdrowiały 22 osoby, zmarło 5 osób.

W powiecie skierniewickim liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym to 16, kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego jest objętych 90 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii to 60 osób. Wyzdrowiało 45 osób, zmarła 1 osoba.

W powiecie żyrardowskim  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową to 509, izolacją domową jest objętych 11 osób, a nadzorem epidemiologicznym 25 osób. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim to 49. Zmarły 3 osoby, a ozdrowiało 37 osób.

W Kutnie i powiecie w izolacji i kwarantannie aktualnie pozostaje 90 osób, 1 jest objęta nadzorem epidemiologicznym, nadal 5 osób jest hospitalizowanych. Zakażonych COVID-19 jest 46 osób, od początku trwania epidemii 50 osób ozdrowiało.

W powiecie łowickim liczba osób z potwierdzonym zakażeniem – 4 osoby. Liczba osób objętych kwarantanną  na mocy decyzji PPIS w Łowiczu aktualnie – 39 osób. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym  aktualnie – 16 osób. Liczba osób, objętych izolacją– 2 osoby.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.