Kutno Łowicz Rawa Maz. Skierniewice Sochaczew Żyrardów

Sytuacja epidemiologiczna w regionie

Powiat żyrardowski

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 130/(24)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 20/(0)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 9/(3)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(0)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 30/(1)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/(1)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 11/(1)

Powiat sochaczewski

liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 172/ (18)

liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 13/ (0)

liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 257/ (19)

liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 4/(0)

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba):
22
/(0)

liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 2/(0)

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2/(0)


Powiat łowicki

Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w powiecie łowickim:

– łącznie od początku trwania epidemii – 19 osób

– aktualnie – 6 osób

Liczba osób objętych kwarantanną na mocy decyzji PPIS w Łowiczu :

– łącznie od początku trwania epidemii – 558 osób

– aktualnie – 79 osób

Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym:

– łącznie od początku trwania epidemii – 181 osób

– aktualnie – 19 osób

Liczba osób, które wyzdrowiały:

– 12 osób

– Liczba osób objętych izolacją domową:

łącznie od początku trwania epidemii – 17 osób

– aktualnie – 6 osób

Liczba osób hospitalizowanych:

– łącznie od początku trwania epidemii – 4 osoby

– aktualnie – 0

Liczba zgonów:

– łącznie od początku trwania epidemii – 1 zgon


Powiat rawski

Łączna liczba osób objętych kwarantanną domową: 18

Liczba osób objętych kwarantanną zorganizowaną: 0

Liczba osób objętych izolacją domową : 1

Liczba osób przebywających w izolacji zorganizowanej : 0

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym: 10

Łączna liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia/zakażenia SARS-CoV-2: 0/2

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (od początku trwania epidemii) : 17

Liczba ozdrowieńców: 12

Liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 2


Powiat skierniewicki, Skierniewice

liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 0
liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 29
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim od początku trwania epidemii: 41 (15 miasto, 26 powiat)
w tym liczba osób, które wyzdrowiały: 19 (7 miasto, 12 powiat)
liczba zgonów związanych z COVID-19: 1 (miasto)


Powiat kutnowski

kwarantanna i izolacja – 119
Pod nadzorem epidemiologicznym – 0
Hospitalizowanych – 2
Zarażonych – 21 (13 – miasto Kutno, 5 – gmina Kutno, 1 – gm. Krośniewice, 2 – gm. Żychlin)
Osoby wyleczone – 14 (9 – miasto Kutno, 3 – gmina Kutno, 1 – gm. Żychlin, 1 – gm. Krośniewice)
Zgony – 1 (72-latek, obciążony chorobami współistniejącymi, miasto Kutno)


Powiat zgierski / Głowno

W godzinach porannych jedna z pensjonariuszek DPS w Głownie, u której wcześniej wynik na obecność SARS-CoV-2 był ujemny, została zabrana do szpitala w Zgierzu z objawami koronawirusa.

Wczoraj u jednej z pracownic głowieńskiej placówki, przebywającej obecnie na kwarantannie, po ponownym przeprowadzeniu badań, wynik na obecność koronawirusa był dodatni. Obecnie trwa oczekiwania na wyniki testów pracowników, którzy obecnie przebywają na domowej kwarantannie.

Obecnie w DPS w Głownie pracuje 7 osób, w tym: opiekunka, 3 siostry urszulanki, a także brat zakonny, pielęgniarka i opiekunka skierowani przez wojewodę łódzkiego.

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.