Łowicz

Ubywa mieszkańców Łowicza

Tendencje te zauważalne są od kilku lat. Na ten stan ma wpływ ujemny przyrost naturalny, oraz migracje . Na początku roku w w Łowiczu odnotowano 27 633 osoby

Mówiła Edyta Fabjańska Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Łowiczu

Gość dnia

Materiał reporterski

REKLAMA

.